VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

Vajag tikai: labu domāt,; labu darīt, labu runāt, labam ticēt, labu vēlēt, labu dot un labu ņemt. Labi būs.

Velta Toma
Maksas pakalpojumi Drukāt E-pasts:

1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
noteikumiem Nr. 209

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.3.

bērna izmitināšana:

1.3.3.

ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju VSAC "Latgale"

1 personai dienā

34,56

0,00

34,56

3.

Saimnieciskie pakalpojumi

3.2.2.

pusdienas VSAC "Kurzeme", VSAC "Latgale", VSAC "Rīga", VSAC "Vidzeme" un VSAC "Zemgale"

1 ēdienreize

1,33

0,28

1,61

3.3.

ēdināšanas pakalpojumi pēc personas pasūtījuma (ar izvēlētu ēdienkarti):

3.3.2.

pusdienas VSAC "Kurzeme", VSAC "Latgale", VSAC "Rīga", VSAC "Zemgale" un VSAC "Vidzeme"

1 ēdienreize

3,33

0,70

4,03

5.

VSAC infrastruktūrai pieslēgtajām mājsaimniecībām sniegtie pakalpojumi

5.1.

aukstā ūdens apgādes pakalpojumi (ar skaitītāju):

5.1.2.

VSAC "Latgale" filiālēs "Kalupe", "Krastiņi", "Litene" un "Mēmele"

m3

0,96

0,20

1,16

5.2.

kanalizācijas pakalpojumi (ar skaitītāju):

5.2.2.

VSAC "Latgale" filiālē "Litene"

m3

0,72

0,15

0,87

5.2.3.

VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele"

m3

1,12

0,24

1,36 

Filiāles


Mēmele

VSAC "Latgale" filiāle "Mēmele"“Lielmēmele 1” , Mazzalves pag. Neret...

Lasīt
Kalupe

VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe"Lielā iela 1, Kalupes pag., Daugavpils nov...

Lasīt
Litene

VSAC "Latgale" filiāle "Litene"Litene, Litenes pagasts, Gulbenes nov. LV-4...

Lasīt
Krastiņi

VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi"Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglona...

Lasīt
Lubāna

VSAC "Latgale" filiāle "Lubāna""Vecumi", Indrānu pagasts, Lubānas novad...

Lasīt
Kalkūni

VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni"Komunālā iela 104, Kalkūnes pag., Daug...

Lasīt