VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

Vajag tikai: labu domāt,; labu darīt, labu runāt, labam ticēt, labu vēlēt, labu dot un labu ņemt. Labi būs.

Velta Toma
Jaunumi
Aptauja par mājaslapu Drukāt E-pasts:

Lai noskaidrotu Jūsu viedokli par VSAC "Latgale" mājaslapu, aicinām aizpildīt aptaujas anketu par vietnes lietošanas ērtumu, informācijas saturu, mūsdienīgumu utt. Aizpildīšanai nevajadzētu aizņemt vairāk par 10 min. Jūsu laika.
 
Izmēģinājumprojekta rezultātu ieviešana deinistitucionalizācijas kontekstā Drukāt E-pasts:

Š.g. 13. augustā valsts sociālā aprūpes centra „Latgale” (turpmāk – Centrs) filiālē „Litene” notika seminārs „Izmēģinājumprojekta rezultātu ieviešana deinistitucionalizācijas kontekstā”. Seminārā piedalījās Labklājības ministrijas un Sociālās integrācijas valsts aģentūras pārstāvji, valsts sociālās aprūpes centru un sociālo dienestu speciālisti.

Lasīt tālāk...
 
Seminārs „Nepieciešamā pakalpojuma apjoma un satura noteikšana atbilstoši klientu aprūpes līmeņiem, ieviešot izmēģinājuma projekta rezultātus valsts sociālās aprūpes centru darbībā” Drukāt E-pasts:

Mūsdienās sabiedrības skatījums uz cilvēkiem ar invaliditāti, t.sk, ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, ir mainījies. Arvien plašāku atbalstu gūst sociālais invaliditātes modelis, proti, invalīds ir līdzvērtīgs sabiedrības loceklis un vide visapkārt ir jāpielāgo viņa funkcionēšanas spējām. Līdz ar to personām ar invaliditāti ir jānodrošina iespēja izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu. Minētā atziņa guvusi atspoguļojumu sociālo pakalpojumu pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam, kurā  kā atsevišķs darbības virziens ir minēta deinstitucionalizācija. Tā kā šobrīd liela daļa no pilngadīgām personām ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem sociālās un veselības aprūpes, kā arī sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus saņem ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, ļoti liela nozīme ir tam, kā šajās institūcijās cilvēks tiek sagatavots dzīvei sabiedrībā. Viens no pirmajiem soļiem šajā darbā ir katra klienta individuāla novērtēšana starpprofesionāļu komandā un, atbilstoši veiktajam izvērtējumam, nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšana.

2013.gadā sociālās aprūpes centros tika īstenots izmēģinājumprojekts „Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai”, kā rezultātā tika izstrādāta metodika klientu grupēšanai atbilstoši to aprūpes līmenim un veikta klientu aprūpes līmeņu noteikšana.

Klienti atbilstoši viņu pašaprūpes spējām tiek dalīti četros aprūpes līmeņos un  katram no aprūpes līmeņiem tiek piedāvāts nepieciešamais pakalpojumu kopums.

2014.gadā Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale” filiālē „Lubāna” uzsāka projekta „Priekšlikumi klientu grupēšanai aprūpes līmeņos” īstenošanu, bet  2015.gadā tika uzsākta projekta ieviešana filiālē „Litene”.

Lai dalītos ar šajā laikā uzkrāto pieredzi ar valsts sociālās aprūpes centros strādājošiem speciālistiem, 13.augustā tiek organizēts seminārs „Nepieciešamā pakalpojuma apjoma un satura noteikšana atbilstoši klientu aprūpes līmeņiem, ieviešot izmēģinājuma projekta rezultātus valsts sociālās aprūpes centru darbībā”. Semināra norises vieta - Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Litene”. Semināra dalībnieki iepazīsies ar filiālē „Litene” klientiem sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī pārrunās projekta realizācijas gaitu. Semināra nobeigumā dalībnieki tiks rosināti diskusijai par izmēģinājuma projekta ieviešanas iespējām sociālās aprūpes centros.

 Sagatavoja: vecākais eksperts veselības aprūpes jautājumos I. Orinska

 08.07.2015.

 
Maksas pakalpojumi Drukāt E-pasts:

1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
noteikumiem Nr. 209

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.3.

bērna izmitināšana:

1.3.3.

ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju VSAC "Latgale"

1 personai dienā

34,56

0,00

34,56

3.

Saimnieciskie pakalpojumi

3.2.2.

pusdienas VSAC "Kurzeme", VSAC "Latgale", VSAC "Rīga", VSAC "Vidzeme" un VSAC "Zemgale"

1 ēdienreize

1,33

0,28

1,61

3.3.

ēdināšanas pakalpojumi pēc personas pasūtījuma (ar izvēlētu ēdienkarti):

3.3.2.

pusdienas VSAC "Kurzeme", VSAC "Latgale", VSAC "Rīga", VSAC "Zemgale" un VSAC "Vidzeme"

1 ēdienreize

3,33

0,70

4,03

5.

VSAC infrastruktūrai pieslēgtajām mājsaimniecībām sniegtie pakalpojumi

5.1.

aukstā ūdens apgādes pakalpojumi (ar skaitītāju):

5.1.2.

VSAC "Latgale" filiālēs "Kalupe", "Krastiņi", "Litene" un "Mēmele"

m3

0,96

0,20

1,16

5.2.

kanalizācijas pakalpojumi (ar skaitītāju):

5.2.2.

VSAC "Latgale" filiālē "Litene"

m3

0,72

0,15

0,87

5.2.3.

VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele"

m3

1,12

0,24

1,36 
VSAC „Latgale” filiāļu rīkotie pasākumi klientiem Drukāt E-pasts:


Lasīt tālāk...
 


Filiāles


Mēmele

VSAC "Latgale" filiāle "Mēmele"“Lielmēmele 1” , Mazzalves pag. Neret...

Lasīt
Kalupe

VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe"Lielā iela 1, Kalupes pag., Daugavpils nov...

Lasīt
Litene

VSAC "Latgale" filiāle "Litene"Litene, Litenes pagasts, Gulbenes nov. LV-4...

Lasīt
Krastiņi

VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi"Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglona...

Lasīt
Lubāna

VSAC "Latgale" filiāle "Lubāna""Vecumi", Indrānu pagasts, Lubānas novad...

Lasīt
Kalkūni

VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni"Komunālā iela 104, Kalkūnes pag., Daug...

Lasīt