VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

"Dzirdēt mīļus vārdus un saņemt labus darbus ir laime. Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt labus vārdus un darīt labus darbus."  [Rainis]

Projekts noslēdzies Drukāt E-pasts:

2015.gada 22.maijā noslēdzies projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC  „Latgale„ filiālē „Kalupe” ēkās„, projekta Nr. KPFI – 15.4/53, kā rezultātā tika veikti sekojoši būvdarbi:

1) vienkāršotie renovācijas darbi – ārsienu siltināšana, apgaismojuma nomaiņa, apkures sistēmas uzlabošana,

2) apkures katlu nomaiņa (pāreja no dīzeļdegvielas uz kokskaidu granulu kurināmā),

3) saules kolektoru sistēmas izbūve karstā ūdens sistēmas nodrošināšanai.

Kopējās projekta  izmaksas bija 780 267.24 euro, tajā skaitā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējums 424 693.98 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 355 573.26 euro.

Sasniegtie rezultāti redzami jau tagad. Vizuāli ir mainījies ēkas ārējais izskats, kā arī uzlabojies apgaismojums un klimatiskie apstākļi telpās, kas nodrošina klientiem, darbiniekiem un apmeklētājiem komfortablus apstākļus. Perspektīvā sagaidām arī finansiālus ieguvumus, samazinoties izdevumiem apkurei un elektroenerģijas patēriņam. Galerija>>


Sabiedrisko attiecību speciālists                                                          I.Klimoviča