VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

"Dzirdēt mīļus vārdus un saņemt labus darbus ir laime. Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt labus vārdus un darīt labus darbus."  [Rainis]

ESF projekts Ziemassvētkos Drukāt E-pasts:
Piektdiena, 27 Decembris 2013 13:16
Ziemassvētku pasākums
VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”
Sensorā istabā”

Pagājušā gada decembrī ESF projekta „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana - fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem" ietvaros izveidotā un atvērtā „Sensorā istabā” 16.decembrī notika Ziemassvētku pasākums, kurā projektā iesaistītie bērni un jaunieši kopā ar projekta speciālistiem bija sagatavojuši priekšnesumus, lai parādītu, kādas iemaņas ir apgūtas gada laikā, darbojoties „sensorajā istabā” un „sajūtu dārzā”.
Pasākumā viesojās bērnu un jauniešu tuvinieki, Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore V. Kezika, Daugavpils novada sociālā dienesta vadītāja A. Jegorova, VSAC „Latgale” filiāles „Kalkūni” vadītāja S. Kazanova.
Kā jau Ziemsvētku laikā, bērni un jaunieši tika pie garšīgām dāvanām, ko bija sarūpējusi Daugavpils novada dome un VSAC „Latgale”.Visi klātesošie bērnu un jauniešu tuvinieki un projekta speciālisti uzsvēra, ka neskatoties uz to, ka bērni ir atšķirīgi, visiem ir kas kopīgs – viņiem visiem patīk darboties „sensorā istabā” un „sajūtu dārzā” un atzina, ka projekta rezultātā izveidotais sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir ļoti vajadzīgs un to nepieciešams turpināt.
Par minēto pasākumu sīkāks ieskats atrodams Daugavpils novada domes mājas lapā
http://www.dnd.lv/Default.aspx?lwnid=67ddf4a0-b32d-4745-b099-9dfdd11ee302