VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

"Dzirdēt mīļus vārdus un saņemt labus darbus ir laime. Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt labus vārdus un darīt labus darbus."  [Rainis]Iepirkumi 2016 Drukāt E-pasts:


Līguma priekšmets
Identifikācijas numurs
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena EUR bez PVN

„Mīkstā inventāra piegāde VSAC „Latgale” klientu vajadzībām”

Specifikācija

VSAC „Latgale”2016/13 15.09.2016 plkst: 14:00 Mīkstā inventāra piegāde VSAC „Latgale” klientu vajadzībām (39514100-9, 39512500-9, 39512100-5, 39512200-6, 39143115-5, 39516120-9, 18815000-5, 18312000-9, 18321000-5, 18318400-5, 18318500-6, 18441000-2, 18424000-7, 18231000-7, 18234000-8, 18812200-6, 18315000-0, 39541220-4, 18800000-7, 18425000-4, 39511100-8, 39143112-4, 18000000-9)56 217,34 EUR

“Papildus būvdarbi VSAC Latgale filiāles "Mēmele" saimniecības ēkas jumta vienkāršotās atjaunošanas ietvaros” atbilstoši PIL 63.panta ceturtās daļas1.punktam.

Sarunu procedūras pamatojums

Tāme

Līgums

VSAC„Latgale”2016/12/SP
08.08.2016 plkst 10:00
“Papildus būvdarbi VSAC Latgale filiāles "Mēmele" saimniecības ēkas jumta vienkāršotās atjaunošanas ietvaros” (45261000-4)39 669,13 EUR

Automašīnas (5-vietīgas)  iegāde VSAC „Latgale” vajadzībām

Līgums

VSAC "Latgale" 2016/1114.06.2016 plkst. 14:00
14 435,54 EUR

Pazemes ūdens dziļurbuma izveide VSAC Latgale filiālei "Litene"

Līgums

VSAC „Latgale” 2016/10 16.05.2016 plkst 14:00
Pazemes ūdens dziļurbuma izveide VSAC Latgale filiālei "Litene" (45262220-9)13 738,00 EUR

VSAC "Latgale" filiāles "Mēmele" saimniecības ēkas jumta vienkāršota atjaunošana

2.pielikums

Projekts

Līguma Projekts

VSAC„Latgale” 2016/9 12.05.2016 plkst. 14:00
85 472,21 EUR

Koka  konstrukciju pārklāšana ar ugunsaizsardzības pārklājumu Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiālēm “Kalupe”, “Litene”, “Kalkūni”, “Krastiņi”.

Līgums

VSAC „Latgale” 2016/8 05.04.2016 plkst. 14:00
Koka konstrukciju pārklāšana ar ugunsaizsardzības pārklājumu Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiālēm “Kalupe”, “Litene”, “Kalkūni”, “Krastiņi” (45442120-4)3 043,09 EUR

„Cūkgaļas un liellopu gaļas un to pārstrādes produktu piegāde „Latgale” vajadzībām” ar grozījumiem

„Cūkgaļas un liellopu gaļas un to pārstrādes produktu piegāde „Latgale” vajadzībām”

Specifikācija

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

VSAC „Latgale” 2016/7 14.04.2016. plkst:14:00. „Cūkgaļas un liellopu gaļas un to pārstrādes produktu piegāde „Latgale” vajadzībām” (15100000-9)134 500.00 EUR

 VSAC Latgale filiāles "Mēmele"saimniecības ēkas jumta vienkāršotā atjaunošana

 VSAC Latgale filiāles "Mēmele"saimniecības ēkas jumta vienkāršotā atjaunošana ar 16.03.2016 grozījumiem

2.pielikums

2.pielikums ar 16.03.2016 grozījumiem

Tehniskais projekts

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 2

Atbildes uz jautājumiem 3

VSAC„Latgale” 2016/6 11.04.2016. plkst:14:00VSAC Latgale filiāles "Mēmele" saimniecības ēkas jumta vienkāršotā atjaunošana (45000000-7)Pārtraukts

„Mēbeļu iegāde VSAC „Latgale”  filiāļu vajadzībām”

Specifikācija

Atbildes uz jautājumiem

Līgums iepirkuma 1. daļai
Līgums iepirkuma 2. daļai
Līgums iepirkuma 3., 4., 5. un 6. daļai

VSAC „Latgale” 2016/522.02.2016. plkst:14.00

„Mēbeļu iegāde VSAC „Latgale” filiāļu vajadzībām” (39100000-3)

16 546,94 EUR

Divu  (5-vietīgu) automašīnu  iegāde VSAC „Latgale” vajadzībām

VSAC „Latgale” 2016/4

09.02.2016. plkst. 14:00.

Iepirkums pārtraukts
Iemesls: Nav iesniegts neviens pretendenta piedāvājums

Malkas piegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” vajadzībām

Līgums fil. Mēmele
Līgums fil. Litene
Līgums fil. Lubāna
Līgums fil. Krastiņi

VSAC „Latgale” 2016/308.02.2016. plkst. 14:00

Malkas piegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” vajadzībām (09111400-4)

90 878,00 EUR

VSAC “Latgale”  lietošanā esošā autotransporta remonts un diagnostika

Līgums Mēmele

Līgums Lubāna

Līgums Litene

Līgums Kalupe, Kalkūni, Krastiņi

VSAC "Latgale" 2016/218.01.2016. plkst.:14:00
VSAC “Latgale” lietošanā esošā autotransporta remonts un diagnostika (50112000-3)15 950,00 EUR

Papilddarbi  remontdarbu pabeigšanai VSAC "Latgale" filiāles "Kalkūni" gaitenim un kāpņu telpām pieguļošās telpās

Specifikācija 1. daļai
Specifikācija 2. daļai
Specifikācija 3. daļai

Līgums 1. daļa

Vienošanās

VSAC "Latgale" 2016/115.01.2016. plkst:14:00Papilddarbi remontdarbu pabeigšanai VSAC "Latgale" filiāles "Kalkūni" gaitenim un kāpņu telpām pieguļošās telpās (45000000-7)159 994,77 EUR


22.02.2016. plkst:14.00