VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

"Dzirdēt mīļus vārdus un saņemt labus darbus ir laime. Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt labus vārdus un darīt labus darbus."  [Rainis]Iepirkumi 2015 Drukāt E-pasts:
Līguma priekšmets
Identifikācijas numurs
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena bez PVN

„Medicīnas pakalpojumu sniegšana VSAC „Latgale” klientiem”

VSAC „Latgale” 2015/3418.12.2015. plkst:14:00

Lēmums: 29.12.2015.
Iepirkuma 1. daļā - Psihiatra pakalpojumi VSAC „Latgale” filiāles „Mēmele” klientiem, līguma slēgšanas tiesības piešķirt – Jānim Breikšam, par līguma summu EUR 9744.00;
Iepirkuma 3. daļā - Psihiatra pakalpojumi VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” klientiem, līguma slēgšanas tiesības piešķirt  - Arkādijam Jakimovičam,par līguma summu EUR  9744.00;
Iepirkuma 5. daļā - Psihiatra pakalpojumi VSAC „Latgale” filiāles „Litene” klientiem, līguma slēgšanas tiesības piešķirt – Aelitai Beinarovičai,par līguma summu  EUR 9600.00;
Iepirkuma 6. daļā - Ginekologa pakalpojumi VSAC „Latgale” filiāles „Mēmele” līguma slēgšanas tiesības piešķirt – Jevgēnijam Kalējam,par līguma summu EUR 2952.00;
Iepirkuma 7. daļā - Ginekologa pakalpojumi VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe ” līguma slēgšanas tiesības piešķirt – Larisai Kaļinai EUR 2880.00.

1. daļa- EUR 9744.00

3. daļa- EUR  9744.00

5.daļa- EUR 9600.00

6.daļa- EUR 2952.00

7.daļa EUR 2880.00

„Remontmateriālu iegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” vajadzībām” ar 03.12.2015. grozījumiem

Specifikācija

Atbildes uz jautājumiem

VSAC „Latgale” 2015/3321.12.2015. plkst:15.00Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale" (44411000-4, 44321000-6, 31531000-7, 31224100-3, 44190000-8)EUR 80 992,00

„Drošības sistēmu tehniskā apkope, apkalpošana VSAC „Latgale””

Specifikācija

VSAC „Latgale” 2015/3225.11.2015. plkst:14:00

Lēmums 17.12.2015

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA  “Info Dispecher”,  reģistrācijas Nr.51503059221, Višķu iela 21 m, Daugavpils, LV-5410
iepirkuma 1.daļā- Drošības sistēmu tehniskā apkope, apkalpošana VSAC „Latgale” filiālei „Kalupe” par līgumsummu 5430.00 EUR bez PVN;
iepirkuma 2. daļā - Drošības sistēmu tehniskā apkope, apkalpošana VSAC „Latgale” filiālei “ Kalkūni”par līgumsummu 3840.00 EUR bez PVN;
iepirkuma 3.daļā - Drošības sistēmu tehniskā apkope, apkalpošana VSAC „Latgale” filiālei Krastiņi” par līgumsummu 3300.00 EUR bez PVN;
Iepirkuma 6.daļā - „Drošības sistēmu tehniskā apkope, apkalpošana VSAC „Latgale”     filiālei „Mēmele” par līgumsummu 8394.00 EUR bez PVN;

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “JB Serviss”, reģistrācijas Nr.44103040879, “Kalēji”, Alsviķu novads, Alsviķu pagasts, LV-4333:

iepirkuma 4.daļā - Drošības sistēmu tehniskā apkope, apkalpošana VSAC   „Latgale” filiālei „Litene” par līgumsummu 3664.80 EUR bez PVN;

iepirkuma 5. daļā -  Drošības sistēmu tehniskā apkope, apkalpošana VSAC   „Latgale” filiālei „Lubāna” par līgumsummu 3604.80 EUR bez PVN.

1.daļa- EUR 5430.00

2.daļa- EUR 3840.00

3.daļa EUR- 3300.00

4.daļa EUR- 3664.80

5.daļa EUR- 3604.80

6.daļa EUR- 8394.00

„Darba apģērbu un  darba apavu iegāde Valsts sociālās aprūpes centram „Latgale””

Specifikācija

Līguma projekts

VSAC „Latgale” 2015/3110.11.2015. plkst:14:00

Lēmums pieņemts:26.11.2015.

Iepirkuma 1. daļā - Darba apģērbu iegāde VSAC „Latgale” vajadzībām, līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA ”Prāna Ko”, reģistrācijas Nr.40003277283, Spilves iela 4, Rīga, LV-1055.

 Iepirkuma 2. daļā - Darba apavu iegāde VSAC „Latgale” vajadzībām, līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA ”Prāna Ko”, reģistrācijas Nr.40003277283, Spilves iela 4, Rīga, LV-1055.

EUR 6612.00

„Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana VSAC „Latgale”  klientu vajadzībām


Līgums "Karstiņi"


Līgums "Lubāna"


Līgums "Litene"


Līgums "Kalupe", "Kalkūni"

VSAC „Latgale” 2015/3009.11.2015. plkst. 14:00

Lēmums pieņemts: 20.11.2015
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 1.daļā - Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana VSAC “Latgale” filiāles “Litene” klientu vajadzībām, piešķirt Ingrīdai Botvai, p.k..280443-12554, Rīgas iela32-13, Gulbene, LV-4401.

Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 2.daļā - Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” klientu vajadzībām, piešķirt Aijai Ikauniecei, p.k. 210764-11709,Skolas iela 1, Barkava, Madonas novads. Par līguma summu EUR 500.00 bez PVN.

 Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 3.daļā - Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana VSAC “Latgale” filiāles “Kalupe” klientu vajadzībām, piešķirt SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”, reģistrācijas Nr.41503007355,Lāčplēša iela 12, Daugavpils.Par līguma summu .

 Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 4.daļā - Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana VSAC “Latgale” filiāles “Kalkūni” klientu vajadzībām, piešķirt SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”, reģistrācijas Nr.41503007355,Lāčplēša iela 12, Daugavpils. Par līguma summu

 Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 5.daļā - Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana VSAC “Latgale” filiāles “Krastiņi” klientu vajadzībām, piešķirt SIA “Krāslavas slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503032140, Rīgas iela 159, Krāslava,LV-5601. Par līguma summu EUR 800.00 bez PVN.

EUR 1500.00
EUR 1230.00
EUR 525.00

EUR 800.00 bez PVN.

VSAC "Latgale" filiāles "Kalkūni" 8 (astoņu) kāpņu telpu remontdarbi

Specifikācija

Līguma projekts

VSAC „Latgale” 2015/2914. 10.2015. plkst:14:00

Lēmums :04.11.2015.

Līguma slēgšanas tiesības  iepirkuma VSAC "Latgale" filiāles "Kalkūni" 8 (astoņu) kāpņu telpu remontdarbi iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC „Latgale” 2015/29 piešķir pretendentam SIA “LAGRON”, reģistrācijas Nr.41503055270, Dunduru iela 3, Daugavpils, LV-5404.

EUR 93278.50

„Nekompensējamo medikamentu piegāde Valsts sociālās aprūpes centra „LATGALE” vajadzībām” ar 01.12.2015. grozījumiem

Litene ar 17.11. un 22.10 grozījumiem

Lubāna ar 17.11.2015., 06.11.2015 un 22.10.2015. grozījumiem

Kalupe

Kalkūni ar
17.11.2015 un 22.10.2015 grozījumiemKrastiņi ar 17.11.2015., 06.11.2015., 22.10.2015.,
24.11.20125.,
01.12.2015.,
grozījumiem

Mēmele ar 17.11.2015. un 22.10.2015 grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem II

Atbildes uz jautājumiem III

Atbildes uz jautājumiem IV

Atbildes uz jautājumiem V

Atbildes uz jautājumiem VI

Atbildes uz jautājumiem VII

Atbildes uz jautājumiem VIII

VSAC „Latgale” 2015/26


Ar 24.11.2015.;
17.11.2015.,
22.10.2015. un 06.11.2015.
grozījumiem

21.12.2015.plkst.14:00 EUR 114 600,00

VSAC "Latgale" filiāles "Kalkūni" gaiteņa remontdarbi

Specifikācija

Atbildes

Atbildes II

Atbildes III

Plāns

Līguma projekts

VSAC „Latgale” 2015/­­­28

12.10.2015. plkst:11:00

Lēmums:23.10.2015. Līguma slēgšanas tiesības  iepirkuma VSAC "Latgale" filiāles "Kalkūni" gaiteņa remontdarbi iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC „Latgale” 2015/28, piešķir Pretendentam SIA “Latvijas energoceltnieks”, reģistrācijas Nr.40103050565, Lubānas iela 43, Rīga, LV-1073. Par Līgumsumma EUR 31505.48 bez PVN

EUR 31505.48

„Apmācību, semināru organizēšana Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” vajadzībām”

Pielikums

Atbildes uz jautājumiem I

Atbildes uz jautājumiem II

VSAC „Latgale” 2015/2712.10.2015. plkst:14:00

Lēmums pieņemts: 04.12.2015.
piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “ Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs “Aisma””, reģistrācijas Nr.40103215364 uz:
Iepirkuma 1.daļu  – "Darbs ar depresīviem klientiem, atbalsts un motivācija";
iepirkuma 3. daļu  – „Darbs ar klientiem ar psihiskām saslimšanām, saskarsmes problēmas un to risināšana”;
Iepirkuma 4. daļu  – „Darbs ar bērniem un pusaudžiem ar psihiskās veselības traucējumiem”;
Iepirkuma 7. daļu  – „Sociālā aprūpētāja un aprūpētāja profesionālās kompetences. Sociālās aprūpes plānošana, organizēšana un novērtēšana”;
Iepirkuma 8. daļu  – „Mākslas terapijas metodes darbā ar personām ar garīgās veselības traucējumiem”;
Iepirkuma 10. daļu "Personu ar invaliditāti aprūpe".
Par līguma summu

piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Dauseb”, reģistrācijas Nr. 51503063481 uz:
Iepirkuma 2. daļu  – „Alternatīvās komunikācijas metodes darbā ar klientiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem”;
Iepirkuma 6. daļu  – „Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem seksualitāte, reproduktīvā veselība un tiesības”;
Iepirkuma 9. daļu –„Profesionālā ētika sociālajā darbā”.
Par līguma summu 

piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Buts”, reģistrācijas Nr. 40103003630 uz:
Iepirkuma 11. daļu - „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”;
Iepirkuma 12. daļu - “Elektrodrošības grupa”.
Par līguma summu 

SIA “ Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs “Aisma””EUR 2610.00 bez PVN.

SIA "Dauseb"

EUR 780.00 bez PVN.

SIA "Buts"

EUR 1040.00 bez PVN.

Degvielas iegāde VSAC “Latgale” filiāles “Mēmele” vajadzībām
VSAC „Latgale” 2015/2521.10.2015. plkst:14.00.Degvielas iegāde VSAC “Latgale” filiāles “Mēmele” vajadzībām (09000000-3)42 149,00 EUR

„Sašķidrinātā kurināmā  - sašķidrinātās naftas gāzes piegāde Valsts sociālās aprūpes centram „Latgale”  filiāles “Mēmele” un “Kalkūni” vajadzībām”

VSAC „Latgale” 2015/2403.11.2015. plkst:14.00„Sašķidrinātā kurināmā - sašķidrinātās naftas gāzes piegāde Valsts sociālās aprūpes centram „Latgale” filiāles “Mēmele” un “Kalkūni” vajadzībām” (09133000-0)128 775,00 EUR

„Remontmateriālu iegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” vajadzībām”

Tehniskā specifikācija

VSAC „Latgale” 2015/2319.10.2015. plkst:14:00

Sakarā ar sūdzību IUB  piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atcelta un  iesniegtos piedāvājumus neatvērs, ievērojot šā likuma 55. panta 4.1 daļā noteikto.

Iepirkums pārtraukst sakarā ar IUB 4-1.2/15-332 lēmumu.

Iepirkums pārtraukst sakarā ar IUB 4-1.2/15-332 lēmumu.

VSAC "Latgale" filiāles "Kalkūni" 3 (trīs) kāpņu telpu un 1 (viena) gaiteņa remontdarbi

Specifikācija

VSAC „Latgale” 2015/2221.09.2015. plkst:14:00Iepirkums pārtraukts , jo nav piešķirts papildfinansējums

„Remontmateriālu iegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” vajadzībām”

Specifikācija

VSAC „Latgale” 2015/2115.10.2015. plkst:14:00Pārtraukts sakarā par būtiskiem grozījumiem Paziņojumā par Līgumu.

„Mīkstā inventāra piegāde VSAC „Latgale” klientu vajadzībām”

VSAC „Latgale” 2015/2023.09.2015. plkst. 14:00„Mīkstā inventāra piegāde VSAC „Latgale” klientu vajadzībām” (39514100-9, 39512500-9, 39512100-5, 39512200-6, 39143115-5, 39516120-9, 18815000-5, 18312000-9, 18321000-5, 18318400-5, 18318500-6, 18441000-2, 18424000-7, 18231000-7, 18234000-8, 18812200-6, 18315000-0, 18800000-7, 39541220-4, 18425000-4, 39511100-8, 18000000-9)EUR 57 225,00

„Pārtikas piegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” vajadzībām”

Tehniskā specifikācija

Metodiskie norādījumi tehniskās specifikācijas aizpildīšanai

VSAC „Latgale” 2015/19

05.10.2015. plkst:14:00

„Pārtikas piegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” vajadzībām” (15511000-3, 15511000-3, 15130000-8, 03142500-3, 03311000-2, 15220000-6, 15811100-7, 15811000-6, 15831000-2, 15612130-1, 15625000-5, 15420000-8, 03221100-7, 03222300-6, 03222110-7, 15820000-2, 15872200-3, 15331142-4, 15842200-4, 15555100-4, 03211300-6, 15331460-9, 15321000-4, 15981000-8, 15332410-1, 03212100-1, 15000000-8)

„Pārtikas piegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” vajadzībām” (15511000-3, 15511000-3, 15130000-8, 03142500-3, 03311000-2, 15220000-6, 15811100-7, 15811000-6, 15831000-2, 15612130-1, 15625000-5, 15420000-8, 03221100-7, 03222300-6, 03222110-7, 15820000-2, 15872200-3, 15331142-4, 15842200-4, 15555100-4, 03211300-6, 15331460-9, 15321000-4, 15981000-8, 15332410-1, 03212100-1, 15000000-8)

„Pārtikas piegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” vajadzībām” (15511000-3, 15511000-3, 15130000-8, 03142500-3, 03311000-2, 15220000-6, 15811100-7, 15811000-6, 15831000-2, 15612130-1, 15625000-5, 15420000-8, 03221100-7, 03222300-6, 03222110-7, 15820000-2, 15872200-3, 15331142-4, 15842200-4, 15555100-4, 03211300-6, 15331460-9, 15321000-4, 15981000-8, 15332410-1, 03212100-1, 15000000-8)

EUR 785215.21

„Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana VSAC „Latgale”  klientu vajadzībām”

VSAC „Latgale” 2015/18

10.08.2015. plkst. 14:00

Lēmums:17.08.2015. Slēgt līgumu „Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana VSAC „Latgale”  klientu vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC „Latgale” 2015/18, iepirkuma 1.daļā – Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana VSAC “Latgale” filiāles “Mēmele’ vajadzībām, ar pretendentu Ingrīda Paško, Liepu iela 21-39, Jaunjelgava, LV-5134. Par Līgumsummu  EUR 1230.00 bez PVN.

EUR 1230.00 bez PVN

Eksperta pakalpojuma nodrošināšana Izmēģinājumprojekta  “Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai” rezultātā  izstrādāto ieteikumu ieviešanas izvērtēšanai valsts sociālās aprūpes centros

VSAC „Latgale” 2015/1728.07. 2015. plkst. 14:00

Lēmums: 29.07.2015.

slēgt līgumu “Eksperta pakalpojuma nodrošināšana Izmēģinājumprojekta  “Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai” rezultātā  izstrādāto ieteikumu ieviešanas izvērtēšanai valsts sociālās aprūpes centros” iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC „Latgale” 2015/17 ar Āriju Baltiņu  reģistrācijas Nr.28095610527, Uzvaras iela 14 B, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020.

Līgumcena  EUR 9995.00 bez PVN

Papilddarbi  projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC "Latgale" filiāles "Kalupe" ēkās" Nr. KPFI-15.4/53 darbu pabeigšanai

Tāme

VSAC „Latgale” 2015/16

16.06.2015. plkst:14:00
LĒMUMS:16.06.2015.Slēgt līgumu “Papilddarbi  projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC "Latgale" filiāles "Kalupe" ēkās" Nr. KPFI-15.4/53 darbu pabeigšanai iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC „Latgale” 2015/16 ar SIA “Latvijas energoceltnieks”, reģistrācijas Nr.40103050565 Lubānas iela 43, Rīga, LV-1073.EUR 29179.84 bez PVN

„ Cietā kurināmā – kokskaidu granulu piegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale”  filiāles “Kalupe” vajadzībām”

VSAC „Latgale” 2015/1526.06.2015. plkst:14:00

Lēmums:23.07.2015.

Slēgt līgumu atklātā konkursā „Cietā kurināmā – kokskaidu granulu piegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale”  filiāles “Kalupe” vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC „Latgale” 2015/15 piešķir Pretendentam “OU THE BASE”, PVN Nr.EE101501495, K.Karberi 33-76, Tallinn, 13919, Estonia.

EUR 84975,00 bez PVN

„Veļas mazgāšanas līdzekļu iegāde, automātisko dozēšanas iekārtu tehniskā apkope, remonts VSAC „Latgale” vajadzībām”

VSAC „Latgale” 2015/ 1408.05.2015.plkst:14:00

LĒMUMS:13.05.2015.Sslēgt līgumu „Veļas mazgāšanas līdzekļu iegāde, automātisko dozēšanas iekārtu tehniskā apkope, remonts VSAC „Latgale” vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC „Latgale” 2015/14 ar SIA “BG”, reģistrācijas Nr.40003148160, Bukultu iela 9, Rīga, LV-1005.

EUR 34767.51 bez PVN

„Mēbeļu iegāde VSAC „Latgale”  filiāļu vajadzībām”

Tehniskā specifikācija un finašu piedāvājums

Atbilde uz pretendentu lautājumu

Atbilde uz pretendentu lautājumuII


VSAC „Latgale” 2015/1314.04.2015 plkst:14:00

LĒMUMS:30.04.2015.  slēgt līgumu “Mēbeļu iegāde VSAC „Latgale”  filiāļu vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC „Latgale” 2015/13” iepirkuma 1. daļā “Taburešu iegāde” ar SIA “Dreimanis un partneri”, reģistrācijas Nr.40003925288, Staiceles iela 15-69, Rīga, LV-1035
par līguma summu EUR 1344.00  bez PVN;
LĒMUMS:30.04.2015.  slēgt līgumu “Mēbeļu iegāde VSAC „Latgale”  filiāļu vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC „Latgale” 2015/13” iepirkuma 2. daļā “Skapju iegāde” ar SIA “BAZA D”, reģistrācijas Nr.41503041389, Tauriņu iela 28-1, Daugavpils
par līguma summu EUR 3454.48  bez PVN;
LĒMUMS:30.04.2015.  slēgt līgumu “Mēbeļu iegāde VSAC „Latgale”  filiāļu vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC „Latgale” 2015/13” iepirkuma 3. daļā “Virtuves skapju iegāde” ar SIA “BAZA D”, reģistrācijas Nr.41503041389, Tauriņu iela 28-1, Daugavpils
par līguma summu EUR 979.32  bez PVN;
LĒMUMS:08.05.2015.  slēgt līgumu “Mēbeļu iegāde VSAC „Latgale”  filiāļu vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC „Latgale” 2015/13” iepirkuma 4. daļā “Gultu iegāde” ar SIA “BAZA D”, reģistrācijas Nr.41503041389, Tauriņu iela 28-1, Daugavpils
par līguma summu EUR 6751.86  bez PVN.

EUR 1344.00  bez PVN

EUR 3454.48  bez PVN

EUR 979.32  bez PVN

EUR 6751.86  bez PVN

Koka  konstrukciju pārklāšana ar ugunsaizsardzības pārklājumu Valsts sociālās aprūpes centram „Latgale” filiāle “Lubāna”, filiāle “Mēmele”

Precizējums

Paskaidrojums nolikuma punktam 4.6.3

VSAC „Latgale” 2015/1230.03.2015.plkst.:14:00

Lēmums 13.04.2015.
līguma slēšanas tiesības iepirkuma 1.daļā “Koka nesošo konstrukciju pārklāšana ar ugunsaizsardzības pārklājumu VSAC „Latgale” filiālei „Lubāna””  piešķirt  SIA “Latakva serviss”, reģistrācijas Nr.40003879025, Maskavas iela 156/158-5, Rīga, LV-1003

Lēmums 13.04.2015.
līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 2.daļā “Koka nesošo konstrukciju pārklāšana ar ugunsaizsardzības pārklājumu VSAC „Latgale” filiālei „Mēmele””  piešķirt SIA “Latakva serviss”, reģistrācijas Nr.40003879025, Maskavas iela 156/158-5, Rīga, LV-1003

Līgums

EUR 840.00 (astoņi simti četrdesmit eiro un nulle centi)

EUR 1050.00 (viens tūkstotis piecdesmit eiro un nulle centi)

„Apkures kalta piegāde un uzstādīšana Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāles „Litene” vajadzībām”

VSAC„Latgale”2015/1127.03.2015.plkst:14:00

Lēmums pieņemts: 31.03.2015.
Slēgt līgumu ar AS “KOMFORTS”, reģistrācijas Nr.40003012105, Lielā  iela 59, Tukums, Tukuma novads,  LV-3101.

Līgums

EUR 11968.00

„Būvdarbu autoruzraudzība vienkāršotajai renovācijai KPFI projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās”

Sarunu procedūras piemērošanas pamatojums

Vēstule no IUB

VSAC„Latgale”2015/10/KPFI/SP16.03.2015 plkst: 14.00

Lēmums pieņemts 17.03.2015.
Slēgt līgumu ar SIA „Grand Eko” , reģistrācijas Nr.40103410373, Pulka iela 3,korp.11, Rīga, LV-1007.

Lēmums

Līgums

EUR 5000.00 (pieci tūkstoši  eiro   un  nulle  centi) bez PVN.

„Būvdarbu autoruzraudzība apkures katla modernizācijai un būvdarbiem (katlu mājā) KPFI projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās”

Sarunu procedūras piemērošanas pamatojums

Vēstule no IUB

VSAC„Latgale”2015/9/KPFI/SP16.03.2015 plkst: 14.00

Lēmums pieņemts 17.03.2015.
Slēgt līgumu ar AS „Komunālprojekts”, reģistrācijas Nr.40003005372, Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045.

Lēmums

Līgums

EUR 960.00 (deviņi simti sešdesmit eiro   un  nulle  centi) bez PVN.

Būvdarbu autoruzraudzība apkures sistēmas uzlabošanai KPFI projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās”

Sarunu procedūras piemērošanas pamatojums

Vēstule no IUB

VSAC„Latgale”2015/8/KPFI/SP16.03.2015 plkst: 14.00

Lēmums pieņemts 17.03.2015.

Slēgt līgumu ar SIA „EIROPRO”, reģistrācijas Nr.40103584392, Ezermalas  iela 25-63, Rīga, LV-1014.

Lēmums

Līgums

EUR 3015.05 (trīs tūkstoši piecpadsmit eiro   un  pieci  centi.

„Būvdarbu autoruzraudzība apgaismojuma modernizācijai un saules kolektoru uzstādīšanai KPFI projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās”

Sarunu procedūras piemērōšanas pamatojums

Vēstule no IUB

VSAC„Latgale”2015/7/KPFI/SP16.03.2015 plkst: 14.00

Lēmums pieņemts : 17.03.2015.
Slēgt līgumu ar AS „PROENERGO”, reģistrācijas Nr.41203048157 Mucenieku iela 30-35, Kuldīga.

Lēmums

Līgums

EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti  eiro   un  nulle  centi).

Sarunu procedūra

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās”
Nolikuma noteikumi paliek nemainīgi,kā iepirkumam ar numuru VSAC „Latgale” 2015/1/KPFI

2015/6/KPFI /SP
12.03.2015 plkst: 14.00

Lēmums pieņemts: 17.03.2015.
Lēmums:
slēgt līgumu ar SIA “Latvijas Energoceltnieks”, reģistrācijas Nr.40103050565, Lubānas iela 43, Rīga, LV-1073.

Lēmums

Līgums

EUR 627 679,17 bez PVN.
Ar PVN EUR 759491.80

„Specializēta automobiļa iegāde VSAC „Latgale” vajadzībām”

Precizējums

Atbildes uz jautājumiem

VSAC „Latgale” 2015/5

12.02.2015. plkst: 14.00

Lēmums pieņemts:
16/02/2015
Lēmums:
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības
SIA  "TEHAUTO LATGALE" ,
Reģ.Nr.41503027578
Juridiskā adrese: Cietokšņa iela 72 ,Daugavpils, LV--5401

Līgums

EUR 23262.815
Valsts sociālā aprūpes centra „Latgale” lietošanā esošā autotransporta remonts un diagnostikaVSAC „Latgale” 2015/410.02.2015.Plkst:14.00

Iepirkuma 1. daļā - Valsts sociālā aprūpes centra „Latgale” filiāles „Mēmele” lietošanā esošā autotransporta remonts un diagnostika" , lēmums 11.02.2015,  slēgt līgumu ar SIA “Oktāns A”, reģistrācijas  Nr.50103124461, “Apses”, Baldone, Baldones novads, LV-2125.
SIA" Oktāns -A"
Līgums

Iepirkuma 2. daļā - Valsts sociālā aprūpes centra „Latgale” filiāles „Kalupe”, „Kalkūni” lietošanā esošā autotransporta remonts un diagnostika"lēmums 11.02.2015., slēgt līgumu ar SIA “TEHAUTO LATGALE”, reģistrācijas Nr.41503027578, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, LV-5401. 
SIA “TEHAUTO LATGALE”

Iepirkuma 3. daļā - Valsts sociālā aprūpes centra „Latgale” filiāles „Krastiņi”, lietošanā esošā autotransporta remonts un diagnostika" , lēmums 11.02.2015., slēgt līgumu ar SIA “TEHAUTO LATGALE”,  reģistrācijas Nr.41503027578, Cietokšņa iela 72, Daugavpils, LV-5401
Līgums

Iepirkuma 4. daļā - Valsts sociālā aprūpes centra „Latgale” filiāles „Lubāna” lietošanā esošā autotransporta remonts un diagnostika", lēmums 11.02.2015., slēgt līgumu ar SIA “Lāčplēši-Moto”, reģistrācijas Nr. 43203002696, “Lāčplēši”, Stāmerienes  pagasts, Gulbenes novads, LV-4406
Līgums

iepirkuma 5. daļā - Valsts sociālā aprūpes centra „Latgale” filiāles „Litene” lietošanā esošā autotransporta remonts un diagnostika"lēmums 11.02.2015., slēgt līgumu  ar SIA “Hārdeks”, reģistrācijas Nr.54103016949, “Lāčplēši”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406.
Līgums

SIA" Oktāns -A" līguma summa  1. daļā -  EUR 3889.12 bez PVN.

SIA “TEHAUTO LATGALE” līguma summa  2.daļā - EUR 4861.40 bez PVN.

SIA “TEHAUTO LATGALE” līguma summa 3. daļā  - EUR  2916.84 bez PVN.

SIA “Lāčplēši-Moto” līguma summa 4. daļā - EUR 2916.84 bez PVN.

SIA "Hārdeks" līguma summa 5.daļā  - EUR 1944.56 bez PVN.

„Sadzīves tehnikas iegāde VSAC „Latgale” vajadzībām”

Precizējums

VSAC „Latgale” 2015/306.02.2015.plkst:14:00

Iepirkuma 1. daļā -Mazās virtuves tehnikas iegāde , lēmums 13.02.2015,  slēgt līgumu arSIA „Dreimanis un partneri ” reģistrācijas Nr.40003925288, Staiceles iela 15-69,  Rīga, LV-1035Par līguma summu  1.daļā - EUR 820.00 bez PVN.
Līgums
Iepirkuma 2.daļā-Iekārtas dārzeņu apstrādei iegāde, lēmums13.02.2015. slēgt līgumu ar SIA „Inkomercs K” reģistrācijas Nr.40130144127, Katlakalna iela 9,Rīga,  Rīga, LV-1073 Par līguma summu  2.daļā - EUR 2688.82 bez PVN.
Iepirkuma 3. daļā -Siltuma iekārtu iegāde , lēmums 13.02.2015. slēgt līgumu ar SIA „Inkomercs K” reģistrācijas Nr.40130144127, Katlakalna iela 9,Rīga,  Rīga, LV-1073 Par līguma summu  3.daļā - EUR 2570.72 bez PVN.
Iepirkuma 4. daļā - Aukstuma iekārtas iegāde, lēmums 13.02.2015., slēgt līgumu ar SIA „Inkomercs K” reģistrācijas Nr.40130144127, Katlakalna iela 9,Rīga,  Rīga, LV-1073 Par līguma summu  4.daļā - EUR 1012.17 bez PVN.
Līgums
Iepirkuma 5. daļā -Veļas žāvētāja  iegāde, lēmums 13.02.2015., slēgt līgumu  ar SIA “Unis Ko”, reģistrācijas Nr.40003424767, Kalnciema iela 97a-29, Rīga,  LV-1046.Par  līguma summa 5.daļā  - EUR 820.00 bez PVN.
Līgums
Iepirkuma 6. daļā -Putekļu sūcēja iegāde, lēmums 13.02.2015., slēgt līgumu  ar SIA “Modians”, reģistrācijas Nr.50103520891, Mūkusalas iela 29, Rīga,  LV-1010. Par  līguma summa 6. daļā  - EUR 358.00 bez PVN.
Līgums

1.daļā - EUR 820.00 bez PVN.

2.daļā - EUR 2688.82 bez PVN.

3.daļā - EUR 2570.72 bez PVN.

4.daļā - EUR 1012.17 bez PVN.

5.daļā  - EUR 820.00 bez PVN.

6. daļā  - EUR 358.00 bez PVN.

„Valsts sociālā aprūpes centra „Latgale” lietošanā esošā autotransporta remonts un diagnostika

Specifikācija

VSAC „Latgale” 2015/226.01.2015
Plkst: 14:00.

Lēmums pieņemts 30.01.2015:
finanšu piedāvājuma neatbilstības dēļ, pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu.
Lēmums pieņemts 30.01.2015:
finanšu piedāvājuma neatbilstības dēļ, pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu.

„Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās"


Grozījumi projektā(23.01.2015)

Tehniskā dokumentācija (.zip arhīvs)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem II

Grozījumi projektā
(03.02.2015)

„Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās"ar 23.01.2015 un 03.02.2015. grozījumiem


VSAC „Latgale” 2015/1/KPFI

Uzmanību!

Piedāvājumu iesniegšanas termmiņš pagarināts līdz

20.02.2015 plkst: 14:00

Lēmums pieņemts 
05.03.2015. Iepirkumu procedūra izbeigta
bez rezultāta.