Iepirkumi 2017 Drukāt
Līguma priekšmets
Identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājaslapā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena EUR bez PVN
Līguma izpildes termiņš

„ Cietā kurināmā – malkas un kokskaidu granulu piegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale”  vajadzībām”

2. un 3. pielikums

Līgumi

VSAC „Latgale” 2017/1703.11.2017
27. 11.2017. plkst:14.00Rezultāti
94200 EUR

01.01.2018-

31.12.2018

Pārtikas produktu piegāde VSAC “Latgale” filiāļu vajadzībām

2.pielikums

Pieteikumi iesniedzami elektronisko iepirkumu sistēmas E-konkursu sadaļā eis.gov.lv

Līgumi

VSAC „Latgale” 2017/1604.11.2017
04.12.2017 plkst: 10:00

Līgumslēdzēji

Rezultāti

Rezultāti

762259.18 EUR
01.01.2018-
31.12.2018.

Cenu aptauja

Drošības sistēmu tehniskā apkope, apkalpošana VSAC „Latgale” filiālēm

Specifikācija17.10.2017
Rezultāti

01.01.2018-

31.12.2018

„Remontmateriālu iegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” vajadzībām” (ar grozījumiem)

Specifikācija

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem

Līgums SIA Depo DIY

VSAC „Latgale” 2017/1522.09.2017
16.10.2017 plkst: 15:00

Atklāta konkursa 1. daļā – “Remontmateriālu, santehnikas preču un elektropreču  iegāde  VSAC   „Latgale” filiāles „Mēmele” vajadzībām”  līguma slēgšanas piešķirt SIA “DEPO DIY”, reģistrācijas Nr.50003719281, Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130.
Atklāta konkursa 2 daļā - “Remontmateriālu, santehnikas preču un elektropreču   iegāde VSAC   „Latgale” filiāles „Kalupe” vajadzībām” līguma slēgšanas tiesības  piešķirt  SIA “DEPO DIY”, reģistrācijas Nr.50003719281, Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130.
Atklāta konkursa 3.daļā -
“Remontmateriālu, santehnikas preču un elektropreču   iegāde VSAC   „Latgale” filiāles „Krastiņi” vajadzībām” līguma slēgšanas tiesības piešķirt  SIA “DEPO DIY”, reģistrācijas Nr.50003719281, Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130.
Atklāta konkursa 4. daļā -
“Remontmateriālu, santehnikas preču un elektropreču   iegāde VSAC   „Latgale” filiāles „Kalkūni” vajadzībām” līguma slēgšanas tiesības piešķirt  SIA “Tirdzniecības nams “Kurši””, reģistrācijas Nr.40003494995, Brīvības gatve 301, Rīga, LV-1006.
Atklāta konkursa 5. daļā -
“Remontmateriālu, santehnikas preču un elektropreču   iegāde VSAC   „Latgale” filiāles „Litene” vajadzībām” līguma slēgšanas tiesības  piešķirt  SIA “Valdis”, reģistrācijas Nr.43203000229, Latgales iela 3 3b,  Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.
Atklāta konkursa 6. daļā -
“Remontmateriālu, santehnikas preču un elektropreču   iegāde VSAC   „Latgale” filiāles „Lubāna” vajadzībām” līguma slēgšanas tiesības piešķirt  SIA “Valdis”, reģistrācijas Nr.43203000229, Latgales iela 3 3b,  Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

Rezultāti

54900.00 EUR25.01.2018-
24.01.2019

„Sašķidrinātā kurināmā  - sašķidrinātās naftas gāzes piegāde Valsts sociālās aprūpes centram „Latgale”  filiāles “Mēmele” un “Kalkūni” vajadzībām”

Līgums Latvijas propāna gāze

Līgums Intergaz

VSAC „Latgale” 2017/1309.09.2017
11.10.2017 plkst: 14:00Lēmums
141900.00 EUR

01.01.208-

31.12.2018.

Nekompensējamo medikamentu piegāde VSAC “Latgale” klientu  vajadzībām (ar 14.09.2017 un 21.09.2017. grozījumiem)

Specifikācija (ar grozījumiem)

Līgumi

VSAC „Latgale” 2017/1405.09.2017
16.10.2017. plkst: 14:00Rezultāti127 678,57 EUR01.02.2018.-31.01.2020

Mīkstā inventāra piegāde VSAC „Latgale” klientu vajadzībām

Pielikums

Atbildes uz jautājumiem

Līgumi (zip)

VSAC „Latgale” 2017/1214.08.2017
05.09.2017. plkst: 09:00Lēmums

56000.00 EUR

Pa piegādātājiem

18.01.2018-

17.01.2018

Pārtikas produktu piegāde VSAC “Latgale” filiāļu vajadzībām

2.pielikums

IUB Protokols

IUB Ziņojums

VSAC „Latgale” 2017/1109.08.2017
12.09.2017. plkst:14:00Sakarā ar iesniegto sūdzību IUB, piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atcelta.

Par pieņemto lēmumu pretendenti tiks informēti atbilstoši MK noteikumiem Nr.107, 14 punktam.

Sakarā ar IUB lēmumu Nr.4-1.2/17-244, iepirkums tiek pārtraukts.

Pretendentu iesniegtie piedāvājumi tiks nosūtīti pretendentiem pa  pastu ierakstītā sūtījumā.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC „Latgale” filiālē „Krastiņi” Nr.4.2.1.2/17/1/006

Tāme

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem II

Atbildes uz jautājumiem III

Projekts

VSAC „Latgale” 2017/10/ERAF22.06.2017
13.07.2017. plkst:1400Pārtraukts

“Cūkgaļas,   liellopu gaļas, gaļas pārstrādes produktu piegāde VSAC „Latgale” filiāles “Litene”, “Lubāna” vajadzībām”

Specifikācija

Rezultāti

Līgums

VSAC „Latgale” 2017/925.05.2017
06.06.2017. plkst:14:00SIA “Žabo”, reģistrācijas Nr. 41503017194, c.Papušina, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV-5449 30530,42 EUR
31.12.2017

„ Bakalejas  un saldēto produktu piegāde VSAC „Latgale”  filiāļu vajadzībām”

Specifikācija

Līgums bakaleja

Līgums saldētie produkti

VSAC „Latgale” 2017/824.03.2017
18.04.2017 plkst. 14:00
Piegādātājs (-ji): SIA "Futurus Food" (40003348586), SIA 'Sanitex" (40003166842)107 541,77 EUR31.12.2017

„Apkures katla nomaiņa pret granulu apkures katlu VSAC „Latgale” filiālei „Krastiņi””

Pielikumi

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem II

Līgums

Ziņojums par lēmumu

VSAC „Latgale” 2017/724.02.2017
07.03.2017 plkst 14:00
Piegādātājs (-ji): SIA Siltumtehserviss (42402005862)62680,86 EUR31.08.2017

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC „Latgale” filiālē „Krastiņi””

Tāme

Projekts

Atbilde uz jautājumu

Atbilde uz jautājumu II

2017/6/CFLA24.02.2017
30.03.2017 plkst.14:00
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC „Latgale” filiālē „Krastiņi”” (45000000-7)Pārtraukts

„Mēbeļu piegāde VSAC „Latgale”  filiāļu vajadzībām”

Specifikācija

Atbilde uz jautājumu

Atbilde uz jautājumu 2

Rezultāti

Līgumi

VSAC „Latgale” 2017/513.02.2017
24.02.2017 plkst 14:00Piegādātājs (-ji): SIA „Lazutīts S ” (40103480667), SIA „MEBIR S ” (42403017267), SIA „FL BIROJS ” (40003875292), SIA „Omega Ekspress ” (40003402577)22 579,30 EUR08.05.2017

Būvprojektu izstrāde  un autoruzraudzība VSAC “Latgale” vajadzībām

Iepirkuma nolikuma 6. pielikuma 1. daļa
Iepirkuma nolikuma 6. pielikuma 2. daļa
Iepirkuma nolikuma 6. pielikuma 3. daļa

Lēmums

Līgums par 1. un 2. daļu

Līgums par 3. daļu

VSAC „Latgale” 2017/402.02.2017
14.02.2017 plkst 14:00
Piegādātājs (-ji): SIA ARG Projekti (48702001737), SIA ARG Projekti (48702001737), SIA JOE (43603067147)18 175,00 EUR23.06.2017

Būvprojektu izstrāde  un autoruzraudzība VSAC “Latgale” vajadzībām

Iepirkuma nolikuma 6. pielikuma 1. daļa
Iepirkuma nolikuma 6. pielikuma 2. daļa
Iepirkuma nolikuma 6. pielikuma 3. daļa

VSAC „Latgale” 2017/320.01.2017

31.01.2017 plkst 14:00

Iepirkums pārtraukts

Pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītāja pieejamos finanšu līdzekļus
Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2017„Augļu un dārzeņu piegāde VSAC „Latgale” filiālēm  “Litene” un “Lubāna””

Specifikācija

Līgums

VSAC „Latgale” 2017/211.01.2017
23.01.2017 plkst 14:00Piegādātājs (-ji): SIA Sanitex (40003166842)29 946,00 EUR

02.02.2017-

01.02.2018

VSAC “Latgale”  lietošanā esošā autotransporta remonts un diagnostika

Kalupe, Kalkūni, Krastiņi līgums

Litene līgums

Mēmele līgums

VSAC „Latgale” 2017/103.01.2017
16.01.2017 plkst 14:00
Piegādātājs (-ji): SIA Avēnija VP (45403022922), SIA Tehnometal (41503055162), SIA Hārdeks (54103016949)7 000,00 EUR

17.02.2017-

16.02.2018