VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

"Dzirdēt mīļus vārdus un saņemt labus darbus ir laime. Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt labus vārdus un darīt labus darbus."  [Rainis]Paziņojums

UZMANĪBU !

Ņemot vērā nekontrolētu COVID 19 infekcijas izplatību valstī, klientu apmeklējumi valsts sociālās aprūpes centrā “Latgale” ir apturēti līdz š.g. 6. decembrim.

Pienesumi (preces oriģināliepakojumā, ievietota zīmīte ar klienta vārdu, uzvārdu) klientiem tiek pieņemti, atstājot pie apsardzes dežuranta.

Sazinoties ar filiāles darbiniekiem, ar tuvinieku ir iespējama saruna pa telefonu vai videozvanā.

Jautājumu gadījumā, lūgums vērsties pie filiāles vadītāja vai Sociālās nodaļas vadītāja (kontakkttālruņus skatīt sadaļā “Par mums” “Centra filiāles”).

 
Vakances


Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale”

 (reģistrācijas Nr. 90000043329)


Steidzami vajadzīga MEDICĪNĀS MĀSA VSAC "Latgale" filiālē Mēmele"

Darba līgums uz nenoteiktu laiku, vēlama vismaz 3 gadu profesionālā pieredze amatā
Izglītības līmenis:
Vidējā profesionālā medicīniskā izglītība,  ārstniecības personu reģistrs, vēlams sertifikāts māsas specialitātē
Alga bruto no 601(EUR) līdz 946 (EUR)+10% par darbu īpašos apstākļos.
Summētais darba laiks ( 12 stundas dienā), saskaņā ar darba grafiku.
Piedāvājam sociālās garantijas, pēc nostrādātiem 6 mēnešiem veselības apdrošināšana.
Ir iespēja nodrošināt ar dzīvojamo platību netālu no iestādes.
Sīkāk interesēties pa tālruni 65175153, jautājot vecāko medicīnas māsu Nataliju Keiši
Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Mēmele”, Lielmēmele 1, Mazzalves pagasts, Neretas  novads, LV-5113

Steidzami vajadzīgs FIZIOTERAPEITS VSAC "Latgale" filiālē Mēmele"

Darba līgums uz nenoteiktu laiku, vēlama vismaz 3 gadu profesionālā pieredze amatā
Izglītības līmenis:
Augstākā medicīniskā izglītība fizioterapeita specialitātē. Speciālists reģistrēts ārstniecības reģistrā. Vēlams sertifikāts fizioterapeita amatā.
Alga bruto no 751 (EUR) līdz 1130 (EUR)+10% par darbu īpašos apstākļos.
Normālais darba laiks ( 35 st. nedēļā).,
ir iespēja vienoties par individuālo darba grafiku uz nepilnu darba laiku.
Piedāvājam sociālās garantijas, pēc nostrādātiem 6 mēnešiem veselības apdrošināšana.
Ir iespēja nodrošināt ar dzīvojamo platību netālu no iestādes.
Sīkāk interesēties pa tālruni 65175153, jautājot vecāko medicīnas māsu Nataliju Keiši
Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Mēmele”, Lielmēmele 1, Mazzalves pagasts, Neretas  novads, LV-5113

Steidzami vajadzīgs APRŪPĒTĀJS/A VSAC "Latgale" filiālē Mēmele"

Darba līgums uz nenoteiktu laiku, vēlama vismaz 3 gadu profesionālā pieredze amatā
Izglītības līmenis:
Vidējā, par priekšrocību uzskatīsim aprūpētājas kvalifikāciju
Alga bruto no 450 (EUR) līdz 608 (EUR)+10% par darbu īpašos apstākļos.
Summētais darba laiks ( 12 stundas dienā), saskaņā ar darba grafiku.
Piedāvājam sociālās garantijas, pēc nostrādātiem 6 (sešiem) mēnešiem veselības apdrošināšana
Ir iespēja nodrošināt ar dzīvojamo platību netālu no iestādes.
Kontaktpersona: Sociālās nodaļas vadītāja Inese Rubina, zvanīt uz lietvedību 65175153 jautājot Inesi Rubinu
Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Mēmele”, Lielmēmele 1, Mazzalves pagasts, Neretas  novads, LV-5113

Steidzami vajadzīgs PEDIATRS VSAC "Latgale" filiālē “Kalkūni”

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Prasības: vēlama
trīs gadu darba pieredze profesijā, Sertifikāts, kas apliecina tiesības praktizēt profesijā,speciālists reģistrēts ārstniecības personu reģistrā
Izglītības līmenis: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā
Valodas prasme: Latviešu- augstākā pakāpe
Alga bruto: sākot no EUR 846,00 (astoņi simti četrdesmit seši euro un 00 centi) līdz EUR 1158,00(viens tūkstotis viens simts piecdesmit astoņi euro un 00 centi) +10% par darbu īpašos apstākļos.
Normālais darba laiks ( 35 st. nedēļā).,
ir iespēja vienoties par individuālo darba grafiku uz nepilnu darba laiku.
Piedāvājam sociālās garantijas, pēc nostrādātiem 6 mēnešiem veselības apdrošināšana.
Kontaktpersona: filiāles vadītāja Skaidrīte Kursīte tālr.29134972 vai zvanot pa tālr. 65474092 jautājot Skaidrīti Kursīti.
Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Kalkūni”, Komunālā iela 104, Kalkūnes  pagasts, Daugavpils novads, LV-5449

Steidzami vajadzīgas APRŪPĒTĀJS/A VSAC “Latgale” filiālē “Kalupe”

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Prasības:
Vēlama vismaz 3 gadu pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem
Alga bruto no 450 (EUR) līdz 608 (EUR)+10% piemaksa par darbu īpašos apstākļos.
Summētais darba laiks ( 12 stundas dienā), saskaņā ar darba grafiku
Piedāvājam sociālās garantijas, pēc nostrādātiem 6 (sešiem) mēnešiem veselības apdrošināšana
Kontaktpersona: sociālās nodaļas vadītāja Dace Gadzāne tālr. 65420867
Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Kalupe”, Lielā iela 1, Kalupes pagasts, Kalupes novads, LV-5450

Steidzami vajadzīgas MĀKSLAS TERAPEITS VSAC “Latgale” filiālē “Kalupe”

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Prasības:
Profesionālā darba pieredze veselības aprūpes un rehabilitācijas jomā ne mazāk kā 3 gadus, kā arī vēlama pieredze darbā ar personām ar  garīga rakstura traucējumiem.
Izglītības līmenis: Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē un profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslas veidiem (vizuāli plastiskā māksla, deja un kustība, drāma, mūzika).
Valodas prasmes: Latviešu – augstākā
Alga bruto no 835 (EUR) līdz 1130 (EUR)+10% piemaksa par darbu īpašos apstākļos.
Normālais darba laiks ( 35 st. nedēļā).,
ir iespēja vienoties par individuālo darba grafiku uz nepilnu darba laiku.
Piedāvājam sociālās garantijas, pēc nostrādātiem 6 (sešiem) mēnešiem veselības apdrošināšana
Kontaktpersona: sociālās nodaļas vadītāja Dace Gadzāne tālr. 65420867
Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Kalupe”, Lielā iela 1, Kalupes pagasts, Kalupes novads, LV-5450

Steidzami vajadzīgas LOGOPĒDS VSAC “Latgale” filiālē “Kalupe”

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku ar nepilnu darba laiku(0,5)
Prasības:
Profesionālā darba pieredze veselības aprūpes un rehabilitācijas jomā ne mazāk kā 3 gadus, kā arī vēlama pieredze darbā ar personām ar  garīga rakstura traucējumiem.
Izglītības līmenis: Augstākā akadēmiskā
Valodas prasmes
: Latviešu – augstākā
Alga bruto no 372,5 (EUR) līdz 546,50 (EUR)+10% piemaksa par darbu īpašos apstākļos.
Normālais darba laiks ( 35 st. nedēļā).,
ir iespēja vienoties par individuālo darba grafiku uz nepilnu darba laiku.
Piedāvājam sociālās garantijas, pēc nostrādātiem 6 (sešiem) mēnešiem veselības apdrošināšana
Kontaktpersona: sociālās nodaļas vadītāja Dace Gadzāne tālr. 65420867
Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Kalupe”, Lielā iela 1, Kalupes pagasts, Kalupes novads, LV-5450

Steidzami vajadzīgas MASIERIS VSAC “Latgale” filiālē “Krastiņi”

Darba līgums uz nenoteiktu laiku, vēlama vismaz 3 gadu profesionālā pieredze amatā.
Prasības:
sertifikāts, kas apliecina tiesības praktizēt profesijā, speciālists reģistrēts ārstniecības reģistrā
Izglītības līmenis:
Profesionālā medicīniskā izglītība.
Valodas prasme: Latviešu- augstākā pakāpe
Alga bruto no 675 (EUR) līdz 946 (EUR)+10% par darbu īpašos apstākļos.
Normālais saīsinātais darba laiks ( 35 st. nedēļā).,
ir iespēja vienoties par individuālo darba grafiku uz nepilnu darba laiku.
Piedāvājam sociālās garantijas, pēc nostrādātiem 6 (sešiem) mēnešiem veselības apdrošināšana
Kontaktpersona: filiāles vadītājs  Igors Reščenko tālr. 29494851
Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Krastiņi”, Geraņimova,Kastuļinas pagasts, Aglonas novads.

Steidzami vajadzīgas LOGOPĒDS VSAC “Latgale” filiālē “Krastiņi”

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku ar nepilnu darba laiku(0,5)
Prasības:
Profesionālā darba pieredze veselības aprūpes un rehabilitācijas jomā ne mazāk kā 3 gadus, kā arī vēlama pieredze darbā ar personām ar  garīga rakstura traucējumiem.
Izglītības līmenis: Augstākā akadēmiskā
Valodas prasmes
: Latviešu – augstākā
Alga bruto no 372,5 (EUR) līdz 546,50 (EUR)+10% piemaksa par darbu īpašos apstākļos.
Normālais darba laiks ( 35 st. nedēļā).,
ir iespēja vienoties par individuālo darba grafiku uz nepilnu darba laiku.
Piedāvājam sociālās garantijas, pēc nostrādātiem 6 (sešiem) mēnešiem veselības apdrošināšana
Kontaktpersona: filiāles vadītājs  Igors Reščenko tālr. 29494851
Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Krastiņi”, Geraņimova,Kastuļinas pagasts, Aglonas novads.

Steidzami vajadzīgs FIZIOTERAPEITS VSAC "Latgale" filiālē “Krastiņi"

Darba līgums uz nenoteiktu laiku, vēlama vismaz 3 gadu profesionālā pieredze amatā
Izglītības līmenis:
Augstākā medicīniskā izglītība fizioterapeita specialitātē. Speciālists reģistrēts ārstniecības reģistrā. Vēlams sertifikāts fizioterapeita amatā.
Alga bruto no 751 (EUR) līdz 1130 (EUR)+10% par darbu īpašos apstākļos.
Normālais darba laiks ( 35 st. nedēļā).,
ir iespēja vienoties par individuālo darba grafiku uz nepilnu darba laiku.
Piedāvājam sociālās garantijas, pēc nostrādātiem 6 (sešiem) mēnešiem veselības apdrošināšana
Kontaktpersona: filiāles vadītājs  Igors Reščenko tālr. 29494851
Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Krastiņi”, Geraņimova,Kastuļinas pagasts, Aglonas novads.

Steidzami vajadzīgas LOGOPĒDS VSAC “Latgale” filiālē “Litene”

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku ar nepilnu darba laiku(0,5)
Prasības:
Profesionālā darba pieredze veselības aprūpes un rehabilitācijas jomā ne mazāk kā 3 gadus, kā arī vēlama pieredze darbā ar personām ar  garīga rakstura traucējumiem.
Izglītības līmenis: Augstākā akadēmiskā
Valodas prasmes
: Latviešu – augstākā
Alga bruto no 372,5 (EUR) līdz 546,50 (EUR)+10% piemaksa par darbu īpašos apstākļos.
Normālais darba laiks ( 35 st. nedēļā).,
ir iespēja vienoties par individuālo darba grafiku uz nepilnu darba laiku.
Piedāvājam sociālās garantijas, pēc nostrādātiem 6 (sešiem) mēnešiem veselības apdrošināšana
Kontaktpersona: sociālās nodaļas vadītāja Irita Puniņa tālr. 29246241
Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Litene”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads.

Lūgums sūtīt  pretendenta CV elektroniski uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu   vai ierasties klātienē filiālē uz vietas vai VSAC “Latgale” personāla nodaļā, adrese: Lielmēmele 1, Mazzalves pagasts, Neretas novads.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale”. (Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest “šeit”).
edicīnas māsa-1 amata vieta

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Prasības: Vēlama vismaz 3 gadu pieredze veselības aprūpē
Izglītības līmenis: Vidējā profesionālā medicīniskā izglītība, ārstniecības personu reģistrs un būtu vēlams sertifikāts māsas specialitātē.
Valodas prasme: Latviešu
Alga bruto no 587 (EUR) līdz 712 (EUR)
Darba režīms: Summētais darba laiks, 12 stundu darba diena, darbs saskaņā ar darba grafiku.
Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Mēmele”, Lielmēmele 1, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133
Kontaktpersona: Filiāles vadītāja Olga Jalovčuka, 29183401 vai  filiāles lietvedību 65175153 jautājot Olgu Jalovčuku
Pieteikumus iesūtīt līdz 2018.gada 1.jūlijam.

Pielikumi:
Lejuplādēt šo failu (Pazinojuma_veidlapa_datu_apstradei_darbinieku_atlase.pdf)Pazinojuma_veidlapa_datu_apstradei_darbinieku_atlase.pdf[Paziņojums par datu apstrādes principiem darbinieku atlasei]278 Kb
 
VSAC Latgale filiāļu avīzīte "Latgalīte"


"Latgalīte" februāra numurs

"Latgalīte" janvāra numurs


Lasīt tālāk...
 

Filiāles


Mēmele

VSAC "Latgale" filiāle "Mēmele"“Lielmēmele 1” , Mazzalves pag. Neret...

Lasīt
Kalupe

VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe"Lielā iela 1, Kalupes pag., Daugavpils nov...

Lasīt
Litene

VSAC "Latgale" filiāle "Litene"Litene, Litenes pagasts, Gulbenes nov. LV-4...

Lasīt
Krastiņi

VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi"Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglona...

Lasīt
Kalkūni

VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni"Komunālā iela 104, Kalkūnes pag., Daug...

Lasīt