VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS LATGALE

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

"Dzirdēt mīļus vārdus un saņemt labus darbus ir laime. Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt labus vārdus un darīt labus darbus."  [Rainis]Iepirkumi 2017 Drukāt E-pasts:
Līguma priekšmets
Identifikācijas numurs
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena EUR bez PVN

Cenu aptauja

Drošības sistēmu tehniskā apkope, apkalpošana VSAC „Latgale” filiālēm

Specifikācija


17.10.2017


„Remontmateriālu iegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” vajadzībām” (ar grozījumiem)

Specifikācija

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem

VSAC „Latgale” 2017/1516.10.2017 plkst: 15:00

„Sašķidrinātā kurināmā  - sašķidrinātās naftas gāzes piegāde Valsts sociālās aprūpes centram „Latgale”  filiāles “Mēmele” un “Kalkūni” vajadzībām”

VSAC „Latgale” 2017/1311.10.2017 plkst: 14:00

Nekompensējamo medikamentu piegāde VSAC “Latgale” klientu  vajadzībām (ar 14.09.2017 un 21.09.2017. grozījumiem)

Specifikācija (ar grozījumiem)

VSAC „Latgale” 2017/1416.10.2017. plkst: 14:00

Mīkstā inventāra piegāde VSAC „Latgale” klientu vajadzībām

Pielikums

Atbildes uz jautājumiem

VSAC „Latgale” 2017/1205.09.2017. plkst: 09:00Lēmums

56000.00 EUR

Pa piegādātājiem

Pārtikas produktu piegāde VSAC “Latgale” filiāļu vajadzībām

2.pielikums

VSAC „Latgale” 2017/1112.09.2017. plkst:14:00Sakarā ar iesniegto sūdzību IUB, piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atcelta.

Par pieņemto lēmumu pretendenti tiks informēti atbilstoši MK noteikumiem Nr.107, 14 punktam.

Sakarā ar IUB lēmumu Nr.4-1.2/17-244, iepirkums tiek pārtraukts.

Pretendentu iesniegtie piedāvājumi tiks nosūtīti pretendentiem pa  pastu ierakstītā sūtījumā.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC „Latgale” filiālē „Krastiņi” Nr.4.2.1.2/17/1/006

Tāme

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem II

Atbildes uz jautājumiem III

Projekts

VSAC „Latgale” 2017/10/ERAF13.07.2017. plkst:1400Pārtraukts

“Cūkgaļas,   liellopu gaļas, gaļas pārstrādes produktu piegāde VSAC „Latgale” filiāles “Litene”, “Lubāna” vajadzībām”

Specifikācija

Rezultāti

Līgums

VSAC „Latgale” 2017/906.06.2017. plkst:14:00SIA “Žabo”, reģistrācijas Nr. 41503017194, c.Papušina, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV-5449 30530,42 EUR

„ Bakalejas  un saldēto produktu piegāde VSAC „Latgale”  filiāļu vajadzībām”

Specifikācija

Līgums bakaleja

Līgums saldētie produkti

VSAC „Latgale” 2017/818.04.2017 plkst. 14:00
Piegādātājs (-ji): SIA "Futurus Food" (40003348586), SIA 'Sanitex" (40003166842)107 541,77 EUR

„Apkures katla nomaiņa pret granulu apkures katlu VSAC „Latgale” filiālei „Krastiņi””

Pielikumi

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem II

Līgums

Ziņojums par lēmumu

VSAC „Latgale” 2017/707.03.2017 plkst 14:00
Piegādātājs (-ji): SIA Siltumtehserviss (42402005862)62680,86 EUR

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC „Latgale” filiālē „Krastiņi””

Tāme

Projekts

Atbilde uz jautājumu

Atbilde uz jautājumu II

2017/6/CFLA30.03.2017 plkst.14:00
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC „Latgale” filiālē „Krastiņi”” (45000000-7)

„Mēbeļu piegāde VSAC „Latgale”  filiāļu vajadzībām”

Specifikācija

Atbilde uz jautājumu

Atbilde uz jautājumu 2

Rezultāti

Līgumi

VSAC „Latgale” 2017/524.02.2017 plkst 14:00Piegādātājs (-ji): SIA „Lazutīts S ” (40103480667), SIA „MEBIR S ” (42403017267), SIA „FL BIROJS ” (40003875292), SIA „Omega Ekspress ” (40003402577)22 579,30 EUR

Būvprojektu izstrāde  un autoruzraudzība VSAC “Latgale” vajadzībām

Iepirkuma nolikuma 6. pielikuma 1. daļa
Iepirkuma nolikuma 6. pielikuma 2. daļa
Iepirkuma nolikuma 6. pielikuma 3. daļa

Lēmums

Līgums par 1. un 2. daļu

Līgums par 3. daļu

VSAC „Latgale” 2017/414.02.2017 plkst 14:00
Piegādātājs (-ji): SIA ARG Projekti (48702001737), SIA ARG Projekti (48702001737), SIA JOE (43603067147)18 175,00 EUR

Būvprojektu izstrāde  un autoruzraudzība VSAC “Latgale” vajadzībām

Iepirkuma nolikuma 6. pielikuma 1. daļa
Iepirkuma nolikuma 6. pielikuma 2. daļa
Iepirkuma nolikuma 6. pielikuma 3. daļa

VSAC „Latgale” 2017/3

31.01.2017 plkst 14:00

Iepirkums pārtraukts

Pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītāja pieejamos finanšu līdzekļus
Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2017


„Augļu un dārzeņu piegāde VSAC „Latgale” filiālēm  “Litene” un “Lubāna””

Specifikācija

Līgums

VSAC „Latgale” 2017/223.01.2017 plkst 14:00Piegādātājs (-ji): SIA Sanitex (40003166842)29 946,00 EUR

VSAC “Latgale”  lietošanā esošā autotransporta remonts un diagnostika

Kalupe, Kalkūni, Krastiņi līgums

Litene līgums

Mēmele līgums

VSAC „Latgale” 2017/116.01.2017 plkst 14:00
Piegādātājs (-ji): SIA Avēnija VP (45403022922), SIA Tehnometal (41503055162), SIA Hārdeks (54103016949)7 000,00 EUR